Periodontolojik Tedaviler
13 Nisan 2022

    • PERİODONTOLOJİK TEDAVİLER
    Dişler ve dişlerin etrafında bulunan dokuların sağlık ve hastalıktaki durumlarını inceleyen, bu dokularda meydana gelen hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonrasında elde edilen sağlığın korunmasını amaçlayan bir diş hekimliği dalı.

    perio.jpg